• Gromadzenie wszystkich narodów do jednej świątyni w celu wielbienia