• Zgromadzenia pomocne dla tych, którzy chcą mieć udział w Boskim zwycięstwie