• Głoszenie dobrej nowiny wydaje owoce na całym świecie