• Radowanie się w Jehowie pomimo uciążliwości Har-Magedonu