• „Wiara w oderwaniu od uczynków jest bez życia, jak zwłoki”