• Ludzkie plany zawodzą — Boskie zamierzenie uwieńczone sukcesem