• Zgromadzanie tych, którzy przychodzą w miejsce „zaproszonych”