• Organizacja Narodów Zjednoczonych — przyjaciel czy wróg religii?