• Stosowanie się do Słowa Bożego we własnej rodzinie