• Czy przestałeś „gromadzić sobie skarby na ziemi”?