• „Miejsce święte” chrześcijaństwa wkrótce czeka spustoszenie