• Głoszenie o Chrystusie — przez zazdrość czy z dobrej woli?