• Przejawiajcie wiarę, aby uzyskać obiecane życie wieczne!