• Czy „Stary Testament” jest potrzebny dzisiejszym chrześcijanom?