• Starsi w zborach niech „przewodzą we właściwy sposób”!