• Radośnie bierz z Jezusem Chrystusem udział w dziele Jehowy