• Dzisiejsi „słudzy naszego Boga” oraz ich pomocnicy