• Jezus Chrystus — zwycięski Król, z którym narody muszą się rozliczyć