• „Dzień ostateczny”, dzień zmartwychwstania — obecnie w toku