• „Kto rzeczywiście jest wiernym zarządcą, rozumnym?”