• Lojalność wobec „Królestwa naszego Pana i Jego Chrystusa”