• Narodziny królewskiego narodu w nowo zrodzonym kraju