• Po czyjej stronie stoisz w kwestii spornej dotyczącej Królestwa?