• Kwestia sporna co do Królestwa znajduje poparcie na całej ziemi