• Czy nasilanie się bezprawia jest znakiem końca świata?