• Miliony obecnie żyjących na ziemi nigdy nie powymierają