• Sen, który wyjawia, gdzie się znajdujemy w strumieniu czasu