• Rozwiązuj problemy rodzinne przez stosowanie rad biblijnych