• „Głoszenie ewangelii” przez działalność społeczną