• Najważniejsze narodziny na ziemi zapowiedzią powszechnego bezpieczeństwa