• Powszechne bezpieczeństwo pod panowaniem „Księcia Pokoju”