• Czy transfuzje krwi nie grożą już przenoszeniem AIDS?