• Medo-Persja — czwarte wielkie mocarstwo światowe w dziejach biblijnych