• Przymierza związane z wieczystym zamierzeniem Bożym