• Poszukiwanie prawdy biblijnej nagrodzone w Izraelu