• Abraham — wzór dla wszystkich, którzy zabiegają o przyjaźń z Bogiem