• Bóg zmierza do tego, żeby człowiek cieszył się życiem w raju