• „Najlepszy dostępny przekład międzywierszowy Nowego Testamentu”