• Jehowa — Źródło rzeczywistej sprawiedliwości i prawości