• Czy potrafisz „odróżniać to, co właściwe, od tego, co niewłaściwe”?