• Zwycięstwo przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym