• Nauczyciele Słowa Bożego zachęceni do wywiązywania się ze zleconego im zadania