• Dlaczego Noe cieszył się uznaniem Bożym — jakie znaczenie ma to dla nas