• Od słowa mówionego do świętych Pism — sztuka pisania w czasach pierwszych chrześcijan