• Chrześcijańskie pogrzeby — godne, skromne i akceptowane przez Boga