• Zjednoczeni w miłości — sprawozdanie z dorocznego zgromadzenia statutowego