• Czy proroctwa biblijne odnoszą się do współczesnego państwa Izrael?