• „Z dnia na dzień uczę się coraz bardziej kochać pracę kolportera”