• Dlaczego niektórzy twierdzą, że Bóg jest okrutny?