• Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa — co mogą dla ciebie oznaczać